تابلو کرم قهوه ای


عشق رازی است / لبخند رازی است / اشک رازی است

ابعاد کار : 50 * 40